kategórie: zdravotné strediská

Diabetes je progresívna choroba, čo znamená, že sa časom zhorší. Doteraz neexistuje žiadny liek, ktorý by doká...
Diabetes je známy ako jeden z rizikových faktorov mŕtvice. Tí s diabetom majú 1,5 násobne väčšiu šancu mať mŕt...