Účinky liekov na mozog: od slepoty po poškodenie nervov

obsah:

Zdravotné video: Dominion (2018) - full documentary [Official]

Určite ste počuli veľa o nebezpečenstvách spôsobených zneužívaním drog. Z mnohých účinkov viete, že používanie narkotík, psychotropných látok a iných návykových zložiek môže ovplyvniť prácu mozgu, ktorá funguje ako centrum kontroly tela? V dôsledku toho to ovplyvní všetky funkcie vášho tela. Takže, aké sú účinky liekov na mozog?

Účinky liekov na mozog, ktoré musíte dávať pozor

Manipulujte s pocitom, náladou a správaním

Keďže lieky ovplyvňujú prácu mozgu, lieky môžu zmeniť atmosféru pocitu nositeľa, spôsoby myslenia, povedomia a správania. Preto sa narkotiká nazývajú psychoaktívne látky. Existuje niekoľko druhov účinkov liekov na mozog, ako je napríklad inhibícia mozgu, nazývaná depresansia, čo znižuje povedomie, takže vzniká ospalosť. Príkladmi sú opiáty, ako je opium, morfín, heroín, petidín), sedatíva (sedativa a hypnotiká), ako sú BK, Lexo, Rohyp, MG a alkoholové pilulky.

Narkotiká ovplyvňujú časť mozgu zodpovednú za pocit "života", nazývaný systém limbus. Hypotalamus ako rekreačné centrum v mozgu je súčasťou systému limbus.

Vyhnite nadmernej mozgovej práci

Lieky môžu tiež stimulovať prácu mozgu alebo často nazývané stimulanty, aby vznikol zmysel pre sviežosť a nadšenie, zvýšila sebadôvera a vzťahy s inými ľuďmi. To však môže spôsobiť, že nebudete môcť spať, úzkosť, rýchlejší tlkot srdca a zvýšený krvný tlak. Príkladmi sú amfetamín, extáza, met, kokaín a nikotín obsiahnuté v tabaku.

Spúšťa halucinácie

Existujú aj lieky, ktoré spôsobujú bludy, alebo ktoré sa tiež často nazývajú halucinogény. Príkladom je LSD. Okrem LSD existuje marihuana, ktorá spôsobuje rôzne vplyvy, ako je zmena vnímania času a priestoru a zvyšovanie imaginárnej sily, takže marihuana môže byť klasifikovaná ako halucinogénna.

V mozgových bunkách existujú rôzne chemické látky nazývané neurotransmitery. Tieto chemikálie pracujú na spojení jednej nervovej bunky s inými nervovými bunkami (synapsa). Niektoré neurotransmitery sú podobné niektorým typom liekov.

Všetky psychoaktívne látky (narkotiká, psychotropné látky a iné návykové zložky) môžu ovplyvňovať správanie, pocity a myšlienky človeka prostredníctvom svojho vplyvu na jedného alebo viacerých neurotransmiterov. Medzi neurotransmitery, ktoré majú najväčšiu úlohu pri výskyte závislosti, patrí dopamín.

Účinky liekov na nervový systém

Zneužívanie narkotík má vplyv na fungovanie nervového systému. Čo robíte Tu je vysvetlenie.

  • Poruchy senzorických nervov, Táto porucha spôsobuje pocit necitlivosti a rozmazané videnie, takže môže spôsobiť slepotu.
  • Autonómne nervové poruchy, Táto porucha spôsobuje neželané pohyby pohybom motora. Takže ľudia, ktorí sú opití, môžu robiť niečo mimo svoje vedomie. Napríklad, keď sú opití, títo používatelia môžu rušiť ľudí, bojovať a tak ďalej.
  • Poruchy motorických nervov, Tento pohyb bez koordinácie s motorovým systémom. Napríklad ako niekoho iného "on ', hlava sa môže triasť sama, pohyb sa zastaví iba vtedy, ak účinok lieku zmizne.
  • Poruchy vegetatívnych nervov, To súvisí s jazykom, ktorý vychádza z vedomia. Nielen to, že účinok liekov na mozog môže spôsobiť strach a nedostatok dôvery, ak ho nepoužívate.

Z dlhodobého hľadiska môžu lieky pomaly poškodzovať nervový systém v mozgu od mierneho až po trvalý. Pri používaní omamných látok je elektrický náboj v mozgu nadmerný, ak je závislý, môžu sa v priebehu času poškodiť nervy. Chcete byť slepí, zhoršené vedomie alebo úmyselne uväznení iba kvôli drogám?

Ako môžu závisieť užívatelia drog?

Potom, čo sa stane s niekým, kto je závislý? Závislosť je druh "učenia" mozgových buniek v zábavnom centre. Keď sa pokúšate užívať drogy, mozog bude čítať odpoveď vášho tela. Ak sa cítite dobre, mozog vylučuje dopamínové neurotransmitery a dá príjemný dojem.

Mozog ho zaznamená ako niečo, čo sa považuje za prioritu, pretože je považované za zábavné. Výsledkom je, že mozog robí program zle, ako keby ho človek potreboval ako základnú potrebu a bola závislosť alebo závislosť. V stave závislosti závislí závislí cítia veľmi nepríjemné a bolestivé. Ak chcete dostať drogy, bude robiť všetko ako kradnúť, dokonca zabiť.

V prípadoch závislosti človek musí vždy používať lieky, ak nie, vzniknú príznaky z vysadenia (tiež nazývané sakau), ak sa užívanie zastaví alebo sa zníži. Príznaky závisia od typu použitého lieku.

Symptómy saioopioidov (heroín) sú podobné tým, ktoré majú ťažkú ​​chrípku, ktorými sú sčervenanie nosa, roztrhnutie, stĺpové ochlpenie, svalové bolesti, nevoľnosť, vracanie, hnačka a ťažkosti so spánkom. Narkotiká tiež interferujú s funkciou iných orgánov, ako sú srdce, pľúca, pečeň a reprodukčný systém, takže môžu vzniknúť rôzne ochorenia.

Používatelia drog budú naďalej zvyšovať dávku na použitie až do predávkovania

Takže pocit potešenia, pohodlia, pokoja alebo radosti, ktorú hľadajú užívatelia drog, sa musí drahým spôsobom zaplatiť jeho nepriaznivými účinkami, ako sú závislosť, poškodenie rôznych orgánov, rôzne choroby, rozbité vzťahy s rodinou a priateľmi, poškodenie morálneho života, nezamestnanosť a zničenie jeho budúcnosti.

Konzumácia liekov neustále spôsobuje zvýšenie telesnej tolerancie, takže užívateľ nemôže kontrolovať ich použitie a má tendenciu pokračovať v zvyšovaní dávky užívania, kým nakoniec telo už nebude môcť prijať. Toto sa nazýva predávkovanie.

Nerv je jedným z dôležitých orgánov u ľudí, ktorý reguluje systém tela. Ak je poškodený, môže spôsobiť trvalú a ťažkú ​​práceneschopnosť. Nechcete, aby ste neboli, zdravotne postihnutí len kvôli drogám?

Účinky liekov na mozog: od slepoty po poškodenie nervov
Rated 5/5 based on 1110 reviews
💖 show ads